Szkolenie symulacji wysokiej wierności

ZAPROSZENIE   Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkoleniu symulacji wysokiej wierności w ramach projektu pt. : „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu (POWR.05.03.00-00-0002/15-00)”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenie realizowane będzie w Centrum Symulacji Medycznej Wrocławskiego Dowiedz się więcej…