Sala opieki przedszpitalnej/środowiskowa (symulator ambulansu).

Sala wysokiej wierności, która pozwoli studentom kierunku lekarskiego poznać pracę w utrudnionych warunkach, jakimi są te panujące wewnątrz ambulansu. Ograniczone miejsce, dokładnie odwzorowujące wnętrze karetki uświadomi studentom, że praca nie zawsze odbywa się w komfortowej sytuacji. W sali tej przewidujemy naukę czynności wykonywanych w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Studenci nauczą się podejmować decyzje pod wpływem stresu i pod presją szybko uciekającego czasu. Realizmu doda specjalnie przygotowana sala środowiskowa, na której ścianie wyświetlana będzie sytuacja, która przytrafiła się pacjentowi – pozwoli to jeszcze bardziej wczuć się studentom w powierzone im role.
Symulator ambulansu znajduje się na parterze CSM i prowadzi bezpośrednio do SOR. 

Nr 232.

Sala szpitalnego oddziału ratunkowego.

Sala symulacyjna wysokiej wierności dokładnie oddaje specyfikę szpitalnego oddziału ratunkowego. Zajęcia w tej sali pozwolą nauczyć się studentom kierunku lekarskiego działania w warunkach zbliżonych do warunków panujących w SOR. Będą mogli również nauczyć się pracować interdyscyplinarnie, wykorzystywać możliwości konsultacji ze specjalistami a także podejmować decyzje krytyczne, mające wpływ na dalsze losy pacjenta.

Sala znajduje się na parterze CSM, tuż obok OIT, naprzeciwko bloku operacyjnego, dostaniemy się do niej przechodząc przez salę z symulatorem ambulansu.

Nr 232.

 

Blok operacyjny
Sala wysokiej wierności, w której studenci kierunku lekarskiego będą mogli nauczyć się czynności anestezjologicznych, przygotowujących pacjenta do zabiegu operacyjnego, a także obsługi sprzętu znajdującego się w pracowniach endoskopii. Zaawansowane wyposażenie sali gwarantuje doskonałe warunki, zarówno przygotowania pacjenta do zabiegu, jak i samych czynności stosowanych przez personel, przed wejściem na blok operacyjny, tj. zasad aseptyki i prawidłowego zachowania się w tego rodzaju oddziale. Symulatory wirtualnej rzeczywistości, do zabiegów endoskopowych pozwolą nauczyć się precyzji, podczas wykonywania badań z użyciem tego rodzaju sprzętu.

Sala znajduje się na parterze CSM, naprzeciwko wejścia do SOR.
Nr 238.

Sala intensywnej terapii.

Sala wysokiej wierności przeznaczona do praktycznej nauki zaawansowanych czynności, obejmujących zagadnienia z intensywnej terapii. 

Student kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa może nauczyć się tutaj procedur stosowanych w oddziałach szpitalnych tego przeznaczenia, obsługi zaawansowanego sprzętu używanego przy pacjencie wymagającym szczególnej terapii. 

Sala znajduje się na parterze CSM zaraz obok wejścia do SOR.

Nr 235.

Sala porodowa.

Sala wysokiej wierności wyposażona jest w wysokiej jakości, doskonale odwzorowujące rodzącą kobietę i noworodka symulatory. Pozwoli studentom kierunku lekarskiego nabyć umiejętności okołoporodowe, udoskonalić przyjmowanie porodu siłami natury oraz przez cięcie cesarskie. 

Studenci nauczą się współpracy zarówno między personelem różnych specjalności jak i z samą pacjentką, poznają też różne metody stosowane w celu ułatwienia dziecku przyjścia na świat, a także pierwszych czynności wykonywanych przy noworodku.

Sala znajduje się na parterze CSM, naprzeciwko wejścia na Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i neonatologii.

Nr 216A.

Sala neonatologii.

Sala wysokiej wierności, w której znajduje się zaawansowany symulator noworodka, inkubator, stanowisko do resuscytacji, defibrylator, monitor parametrów pacjenta. Zajęcia w tej sali umożliwiają studentom kierunku lekarskiego naukę leczenia i opieki nad noworodkiem w stanie nagłego zagrożenia życia.

Sala znajduje się na parterze CSM, naprzeciwko sali porodowej.

Nr 220A.

Sala intensywnej terapii dziecięcej.

Sala wysokiej wierności, która przeznaczona będzie do praktycznej nauki zaawansowanych czynności, obejmujących zagadnienia z intensywnej terapii pediatrycznej. 

Student kierunku lekarskiego może nauczyć się tutaj procedur stosowanych w oddziałach szpitalnych do tego przeznaczonych, obsługi zaawansowanego sprzętu używanego przy dziecku wymagającym szczególnej terapii.

Sala znajduje się na parterze CSM, obok sali neonatologicznej.

Nr 220B.

Pracownia umiejętności pielęgniarskich.

Sala niskiej wierności. Student pielęgniarstwa ma możliwość nauczyć się w niej zaawansowanych technik pielęgnacji pacjenta, służących poprawie jakości jego życia i pobytu w szpitalu oraz obsługi sprzętu ułatwiającego działania przy pacjencie wymagającym opieki pielęgniarskiej.

Sala znajduje się w podziemiach CSM.

Nr 121.


Pracownia umiejętności położniczych.

Sala niskiej wierności, która umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu opieki położniczej nad ciężarną, rodzącą, kobietą w połogu i noworodkiem oraz opieki ginekologicznej. Studenci kierunku położnictwo mają możliwość korzystania z wysokiej klasy trenażerów i symulatorów, wiernie odwzorowujących anatomię pacjentki oraz noworodka.
Sala znajduje się na parterze CSM, obok sali porodowej.

Nr 216B.

Pracownie umiejętności technicznych

W pracowniach umiejętności technicznych studenci będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności, takich jak: wykonywanie iniekcji, zakładanie dostępu doszpikowego, cewnikowanie pęcherza moczowego, badanie ucha i oka, wykonywanie punkcji lędźwiowej, zakładanie dostępu donaczyniowego, badania per rectum, wyczuwania zmian chorobowych w gruczole piersiowym, wykonywanie konikopunkcji i innego zabezpieczania dróg oddechowych oraz pielęgnowania ran pooperacyjnych oraz stomii.

Sala zabiegów resuscytacyjnych (symulacja z zakresu ALS, BLS)

Sala przeznaczona do nauki z podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie, dla studentów lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, położnictwa i pielęgniarstwa. Wyposażona w specjalistyczny sprzęt do nauki RKO/ALS/BLS, tj. nowoczesne symulatory pacjenta, monitory i defibrylatory oraz zaawansowany sprzęt audio-video.


Fotografie: Tomasz Walów