International Student’s Conference of Medical Simulation 2023

Nasza strona internetowa:

ISCMS 2023

Zapraszamy na międzynarodową konferencję w formie online, która jest skierowana do studentów wszystkich kierunków medycznych, lekarzy oraz każdego zainteresowanego, w celu dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie medycyny, w szczególności dotyczących nauczania z wykorzystaniem warunków symulowanych oraz relacji student-nauczyciel.
4.02.2023 – link do wydarzenia na Fb: https://www.facebook.com/events/1213719989199672?active_tab=about
Do zobaczenia🖐
We would like to invite you to an international conference in an online format, which is aimed at all medical students, doctors and anyone interested in sharing knowledge, experience and the latest developments in the field of medicine, especially concerning teaching using simulated conditions and student-teacher relations.
02.04.2023 – Facebook: https://www.facebook.com/events/1213719989199672?active_tab=about
See you there