Szanowni Państwo

Uwaga! Ze względu na małe zainteresowanie termin kwietniowym odwołano. O nowym terminie zostaniecie Państwo poinformowani wkrótce.

W związku z realizacją projektu Centrum Symulacji Medycznej, pragnę poinformować iż kolejno, w miesiącach kwiecień, czerwiec, lipiec realizowane będą dwa szkolenia:

1. podstawowy kurs metodyki nauczania w symulacji,
uczestnicy szkolenia mają zdobyć podstawową wiedzę nt. pracy instruktora symulacji medycznej, a w szczególności zasad prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności w tym:
– podstawowe założenia symulacji medycznej,
– podstawowe informacje dotyczące prowadzenia dydaktyki w centrum symulacji,
– metody oceny w symulacji,
– przygotowanie sprzętu i środowiska symulacyjnego,
– prowadzenie scenariusza,
– debriefing po scenariuszu.

2. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu OSCE,
uczestnicy szkolenia mają zdobyć podstawową wiedzę nt. pracy instruktora symulacji medycznej podczas egzaminu OSCE, a
w szczególności:
– zapoznanie się z zasadami egzaminu OSCE,
– zasady weryfikacji wiedzy u osób dorosłych,
– ustalanie zakresu egzaminu i metodologii oceny,
– zasady korzystania z symulatorów, trenażerów podczas egzaminu OSCE,
– rola i współpraca pacjenta standaryzowanego podczas egzaminu OSCE,
– zastosowanie technik audio-video podczas egzaminu OSCE,
– zastosowanie zaawansowanych systemów IT egzaminacyjnych w OSCE,
– prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji podczas egzaminu OSCE,
– przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ,
– tworzenie kart oceny oraz scenariuszy potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu OSCE.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy nauczycieli UMW, którzy w przeszłości podpisywali deklarację uczestnictwa w projekcie CSM. W sytuacji, kiedy nie będzie wystarczającej liczby osób do kursów mogą przystąpić nauczyciele spoza listy projektu, a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń (wysyłanych poprzez email na mariusz.koral@umw.edu.pl). Wszelkie pytania proszę kierować na mariusz.koral@umw.edu.pl

Szkolenia realizowane będą w dwóch formach:

1.    Czerwiec:
20-21.06 – teoria on-line,
22-24.06 – zajęcia praktyczne w budynku CSM.

Brak wolnych miejsc

2.    Lipiec:
18-19.07 – teoria on-line,
20-22.07 – zajęcia praktyczne w budynku CSM.

Liczba zajętych miejsc: 33/36

3. Wrzesień:

19-20.09 – teoria on-line,
21-23.09 – zajęcia praktyczne w budynku CSM.

Liczba zajętych miejsc: 5/36

 

Godziny spotkań planowane są na godziny między 8-8.30 a 15.30-16.00, spotkania około 8 godzinne wliczając przerwy) – dokładny plan spotkań będzie podany około tygodnia przed planowanym szkoleniem.

Realizowane będą 3 edycje (trzy terminy), każda przewidziana dla 36 uczestników.
Każdy z państwa, kto otrzymał tę wiadomość, jest zobligowany do uczestnictwa w szkoleniu (w jednym z podanych terminów), gdyż jest uczestnikiem projektu (podpisaliście Państwo oświadczenia uczestnictwa w projekcie) POWR współfinansowanym przez Unię Europejską.

 

 

Kategorie: Informacje