Aparaturowe leczenie niewydolności oddechowej

 

W dniach 9–11 grudnia 2020 r. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbędzie się kurs pt. „Podstawowe i doraźne szkolenie dotyczące aparaturowego leczenie niewydolności oddechowej”, realizowany na zlecenie Ministra Zdrowia oraz Wojewody Dolnośląskiego. Celem kursu jest przeszkolenie personelu medycznego z zakresu opieki nad pacjentami chorymi na COVID-19 leczonymi w oddziałach obserwacyjnych lub wentylowanych mechanicznie w warunkach OIT.

 

Program kursu:
Aparaturowe leczenie niewydolności oddechowej

Instruktorzy kursu:

 

Prof. dr hab. n. med. MARZENNA BARTOSZEWICZ, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dla województwa dolnośląskiego. Organizatorka Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń.

 

 

Dr n. med. KATARZYNA BUDREWICZ, specjalista medycyny ratunkowej, asystent w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Lekarz SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

 

Dr n. med. GRZEGORZ GOGOLEWSKI, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, adiunkt w Klinice Medycyny Ratunkowej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz w zespołach ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

 

 

Lek. MAŁGORZATA GROTOWSKA, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, asystent Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczyciel akademicki wysokiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej UMW, lekarz II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Chałubińskiego 1a.

 

 

 

Dr n. med. PIOTR KOLĘDA, specjalista chirurgii dziecięcej, adiunkt, edukator, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pełnomocnik Rektora UMW ds. stworzenia Centrum Symulacji Medycznej, dyrektor medyczny i instruktor kursów European Resuscitaion Council, członek Board of Directors and General Assembly European Trauma Course Organisation, stały członek Education Committee European Society for Trauma & Emergency Surgery.

 

 

 

Dr n. med. TOMASZ SKALEC, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, starszy asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, asystent w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik pododdziału intensywnej terapii dla chorych z COVID-19, lekarz kierujący działaniami Zespołu Wczesnego Reagowania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Członek licznych towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), European Society of Anaesthesiology (ESA), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).

 

 

Dr hab. n. med. JACEK SMEREKA, prof. nadzw., profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Pracowni Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii.

 

 

 

 

Dr n. med. JANUSZ SOKOŁOWSKI, specjalista medycyny ratunkowej, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, asystent w Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 

 

Lek. JOANNA WIZOWSKA, specjalista medycyny ratunkowej, asystent w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Lekarz SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i Zespołach Ratownictwa Medycznego w Żarach.

 

 

 

 

Lek. ANNA ZACHARZEWSKA-GONDEK, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, asystent w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, starszy asystent w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Naczyniowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 

 

 

 

Każdemu instruktorowi oraz uczestnikowi kursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Poniżej przestawiamy galerię zdjęć z kursu aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej:

 

fot. Tomasz Walów

 

Kategorie: Informacje