European Trauma Course

ZAPROSZENIE

W dniach 24-26.02.2022 w Centrum Symulacji Medycznej odbędzie się szkolenie ETC. ETC jest wielodyscyplinarnym i zaawansowanym kursem urazowym, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie: European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), European Society for Emergency Medicine (EUSEM), European Resuscitation Council (ERC) i European Society of Anesthesiology (ESA). ETC zapewnia szkolenie dotyczące postępowania w urazach, z silnym naciskiem na prace zespołową i umiejętności nietechniczne, takie jak: praca zespołowa i kierowanie zespołem, realizacja zadań, podejmowanie decyzji, przewidywanie zagrożeń, efektywna komunikacja w zespole i z pacjentem.
Udział w kursie mogą wziąć lekarze specjaliści i w trakcie specjalizacji (wszystkie tryby) z chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.

 

Szanowni Państwo,
W związku z planami otwarcia kursu ETC dla lekarzy:
* medycyny ratunkowej,
* anestezjologii i intensywnej terapii,
uruchamiamy wstępną rekrutację dla w/w specjalizacji.
Kurs odbędzie się w dniach 24.-26.02.2022 roku w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 7a.
KURS dla uczestników projektu jest bezpłatny.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie akceptacja Ministerstwa Zdrowia oraz kolejność zgłoszeń w wymaganym terminie – do dnia 31.12.2021 r.

 

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Rekrutacja trwa

 do 31.12.2021

 

Liczba miejsc jest ograniczona

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WARUNKI REKRUTACJI

REGULAMIN

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Kategorie: Informacje