European Trauma Course

ZAPROSZENIE
W dniach 03-05.06.2023 w Centrum Symulacji Medycznej odbędzie się szkolenie ETC. ETC jest wielodyscyplinarnym i zaawansowanym kursem urazowym, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie: European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), European Society for Emergency Medicine (EUSEM), European Resuscitation Council (ERC) i European Society of Anesthesiology (ESA). ETC zapewnia szkolenie dotyczące postępowania w urazach, z silnym naciskiem na prace zespołową i umiejętności nietechniczne, takie jak: praca zespołowa i kierowanie zespołem, realizacja zadań, podejmowanie decyzji, przewidywanie zagrożeń, efektywna komunikacja w zespole i z pacjentem.
Udział w kursie mogą wziąć lekarze specjaliści i w trakcie specjalizacji (wszystkie tryby) z chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.
Kurs odbędzie się w dniach 03-05.06.2023 roku w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 7.
KURS dla uczestników projektu jest bezpłatny.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie akceptacja Ministerstwa Zdrowia oraz kolejność zgłoszeń w wymaganym terminie – 05.05.2023r.
Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rekrutacja trwa

 do 05.05.2023r.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wniosek

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin

Warunki rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (3)

Kategorie: Informacje