European Trauma Course: 1 – 3 lipca 2019 r.
W dniach 1 – 3 lipca w Centrum Symulacji Medycznej odbędzie się szkolenie ETC. ETC jest wielodyscyplinarnym i zaawansowanym kursem urazowym, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie: European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), European Society for Emergency Medicine (EUSEM), European Resuscitation Council (ERC) i European Society of Anesthesiology (ESA). ETC zapewnia szkolenie dotyczące postępowania w urazach, z silnym naciskiem na prace zespołową i umiejętności nietechniczne, takie jak: praca zespołowa i kierowanie zespołem, realizacja zadań, podejmowanie decyzji, przewidywanie zagrożeń, efektywna komunikacja w zespole i z pacjentem.
Udział w kursie mogą wziąć lekarze specjaliści i w trakcie specjalizacji (wszystkie tryby) z chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.
Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Formularz rejestracyjny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Warunki rekrutacji na kurs ETC
Regulamin

Zmiany w regulaminie

Kategorie: Informacje