Ogłoszenie

W związku z §5 ust. 1  Zarządzenie nr 101/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu uzupełniającego na nauczycieli symulacji w ramach projektu „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” POWER zapraszamy nauczycieli UMW do udziału w projekcie związnym z Centrum Symulacji Medycznej a przez to do skorzystania z oferty szkoleniowej. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
https://zarz.umw.edu.pl/zr/119-2022/5285-nr-101-xvi-r-2022-powolania-komisji-ds-przeprowadzenia-konkursu-uzupelniajacego-na-nauczycieli-symulacji-w-ramach-projektu-rozwo-j-dydaktyki-w-centrum-symulacji-medycznej-we-wroclawiu-power

Ogłoszenie konkursowe

Ogłoszenie konkursowe

Kategorie: Informacje