„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”

  
Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 
Całkowita wartość projektu: 5 231 029,15 zł
Wartość dofinansowania: 5 074 098,27 zł
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2023
Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0166/18-00 z dnia 09.10.2018 r.
 
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji u 432 lekarzy, zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Nastąpi to poprzez realizację wysokospecjalistycznych kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chirurgii (chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej).
Kształceniem podyplomowym, w ramach proponowanych w projekcie kursów zostanie objętych 480 lekarzy. Projekt zakłada realizację dwóch kursów:
– zadanie nr 1 – Kurs „European Trauma Course” (10 trzydniowych edycji)
– zadanie nr 2 – Intensywny Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci (12 trzydniowych edycji)

 

 

Nabór na kursy realizowane w ramach Projektu prowadzony jest w trybie ciągłym. 
Dokumenty rekrutacyjne:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 8
Regulamin 2023
Warunki rekrutacji ENDO VII czerwiec
Warunki rekrutacji ETC VII
Formularz zgłoszeniowy ETC 
Formularz zgłoszeniowy ENDO
Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
Dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście
w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej w pokoju 317,
I piętro w godzinach 8:00 -14:30
lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Symulacji Medycznej
ul. Tytusa Chałubińskiego 7a
50-368 Wrocław
Dokumenty w wersji elektronicznej prosimy przesłać
na adres: angelika.maciejewska@umw.edu.pl
Rekrutacja oraz kursy prowadzone są w miejscach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
Regulamin rekrutacji:  Regulamin
W przypadku szczególnych potrzeb prosimy o kontakt:
Mariusz Koral p.o. kierownik Centrum Symulacji Medycznej
tel. 71 784 19 51 mariusz.koral@umw.edu.pl
Angelika Maciejewska tel. 71 784 19 54 angelika.maciejewska@umw.edu.pl

 

 

Harmonogram kursów na rok 2023: Kalendarz kursów ENDO i ETC 2023
Link do harmonogramów: csm.umw.edu.pl/plany-i-harmonogramy-csm/
Link do wydarzeń: csm.umw.edu.pl/wydarzenia
Kategorie: Informacje