Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu w Centrum Symulacji Medycznej, pt. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu (POWR.05.03.00-00-0002/15-00)”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pragnę poinformować iż w lutym, w dniach 14-18 realizowane będą dwa szkolenia:

1. podstawowy kurs metodyki nauczania w symulacji,
uczestnicy szkolenia mają zdobyć podstawową wiedzę nt. pracy instruktora symulacji medycznej, a w szczególności zasad prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności w tym:
– podstawowe założenia symulacji medycznej,
– podstawowe informacje dotyczące prowadzenia dydaktyki w centrum symulacji,
– metody oceny w symulacji,
– przygotowanie sprzętu i środowiska symulacyjnego,
– prowadzenie scenariusza,
– debriefing po scenariuszu.

2. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu OSCE,
uczestnicy szkolenia mają zdobyć podstawową wiedzę nt. pracy instruktora symulacji medycznej podczas egzaminu OSCE, a
w szczególności:
– zapoznanie się z zasadami egzaminu OSCE,
– zasady weryfikacji wiedzy u osób dorosłych,
– ustalanie zakresu egzaminu i metodologii oceny,
– zasady korzystania z symulatorów, trenażerów podczas egzaminu OSCE,
– rola i współpraca pacjenta standaryzowanego podczas egzaminu OSCE,
– zastosowanie technik audio-video podczas egzaminu OSCE,
– zastosowanie zaawansowanych systemów IT egzaminacyjnych w OSCE,
– prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji podczas egzaminu OSCE,
– przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ,
– tworzenie kart oceny oraz scenariuszy potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu OSCE.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy nauczycieli UMW, którzy w przeszłości podpisywali oświadczenie uczestnictwa w projekcie CSM (każda z tych osób otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do udziału w szkoleniu).

W sytuacji, kiedy nie będzie wystarczającej liczby osób do kursów mogą przystąpić nauczyciele spoza listy projektu, a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W razie pytań oraz chęci zgłoszenia swojego udziału prosimy o kontakt poprzez email: mariusz.koral@umw.edu.pl

Szkolenia realizowane będą w dwóch formach:
14-15.02 – teoria on-line,
16-18.02 – zajęcia praktyczne w budynku CSM.

Rozpoczęcie spotkań planowane jest na godziny poranne (szkolenia około 8 godzinne) – dokładne godziny zostaną podane po ustaleniu szczegółowego harmonogramu z wykonawcą.

Zrealizowane będą 3 edycje, każda przewidziana dla 36 uczestników.

 

Kategorie: Informacje