Kurs

Z przyjemnością ogłaszamy nabór dla nauczycieli akademickich (zrekrutowanych w projekcie POWER) do udziału w kursie: Zdarzenia masowe w warunkach przedszpitalnych, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 18-19 listopada 2022.

Kurs finansowany będzie z projektu pt. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Dostępne są miejsca dla 2 nauczycieli, decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenie należy kierować na adres: marta.blaszyk@umw.edu.pl
Więcej informacji o kursie znajduje się tutaj:
https://szkolenia.mp.pl/szkolenia/show?id=5591
Kategorie: Informacje