Szkolenia w CSM dla nauczycieli UMW

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu w Centrum Symulacji Medycznej, pt. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu (POWR.05.03.00-00-0002/15-00)”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pragnę poinformować iż w lutym, w dniach 14-18 realizowane będą dwa szkolenia: 1. podstawowy kurs metodyki nauczania w symulacji, Dowiedz się więcej…