Ogłoszenie konkursowe

Ogłoszenie W związku z §5 ust. 1  Zarządzenie nr 101/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu uzupełniającego na nauczycieli symulacji w ramach projektu „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” POWER zapraszamy nauczycieli UMW do udziału w Dowiedz się więcej…