Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej-harmonogramy-archiwum

Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej      Archiwum: Harmonogram – semestr zimowy 2023-2024 » Harmonogram – semestr letni 2022-2023 » Harmonogram – semestr zimowy 2022-2023 » Harmonogram – semestr letni 2021-2022 » Harmonogram – semestr zimowy 2021-2022 » Harmonogram – semestr letni 2020-2021 » Harmonogram – semestr zimowy 2020-2021 » Dowiedz się więcej…

Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu

„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”    Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych   Całkowita wartość projektu: 5 231 029,15 zł Wartość dofinansowania: 5 074 098,27 zł Dowiedz się więcej…

Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu

„Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych   Całkowita wartość projektu: 17 857 272,16 zł Wartość dofinansowania: 17 857 272,16 zł Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Dowiedz się więcej…