III Studenckie Zawody Symulacji Medycznej – odbędą się 28 marca 2020 w Centrum Symulacji Medycznej 

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji dot. zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, konferencja zostaje odwołana.

 

Zespoły zakwalifikowane do udziału w III Studenckich Zawodach Symulacyjnych (teams accepted for Simulation Competition 2020):

 • Gołębie Medycyny
 • ECG
 • Rycerze Kozieja
 • IV Leaguers
 • Ænimatek
 • vALSalva Team
 • Gwanako
 • Trauma Troopers
 • Code Blue
 • The Defibrillators
 • Sepsis
 • Mirehephto 

Wszystkim zakwalifikowanym zespołom gratulujemy, a pozostałych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

 

III Studenckie Zawody Symulacyjne odbędą się w tym roku 28 marca w Centrum Symulacji Medycznej!

Termin zgłoszeń 15.01.2020 r.

W zawodach mogą brać udział studenci IV, V, VI roku.

Zespoły mogą składać się z 4-5 osób.

Ilość drużyn jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, z wyjątkiem zespołów, których członkowie startowali w poprzednich edycjach zawodów lub przynależą do SKN Symulacji Medycznych (zespoły składające się w większości z wyżej wymienionych osób mają pierwszeństwo w rejestracji).

Zawody wewnątrzuczelniane stanowią eliminacje do zawodów ogólnopolskich. Zwycięzcy będą reprezentować Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Regulamin III SZS

Link do rejestracji znajduje się poniżej:

Rejestracja/registration

 

The 3rd Student Simulation Competition will take place this year on March 28 at the Medical Simulation Centre!

Application deadline 15.01.2020.

Fourth, fifth and sixth year students can take part in the competition.

Teams can consist of 4-5 people.

The number of teams is limited, the order of applications decides, with the exception of teams whose members have participated in previous editions of the competition or belong to SKN Medical Simulations (teams consisting mostly of the above-mentioned persons have priority in registration).

University competition are the preliminaries to national competitions. The winners will represent the Wroclaw Medical University.

RULES OF THE COMPETITION

Registration link below:

Rejestracja/registration

 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z zawodami symulacji:

Mgr Marta Błaszyk

@: marta.blaszyk@umed.wroc.pl

tel. 71 784 19 54

Kategorie: Informacje